Na téhle stránce najdeš stručný  popis vymřelých a kritický ohrožených zvířat .

 

*Kůň Převalského-!!Vymřelý druh!!-equus przewalskii*

Tento druh koně žije v Zoologických zahradách a národních parcích.

zpětně se vysazujou do Mongolska.Žije velkých stádech ,které cestují

do velkých vzdáleností vyhledávat potravu.Stádo věčinou vede starší

klisna.


 

*Tchoř černonohý-!!Vymřelý druh!!*

Tento tchoř dosahuje průměrné délky asi 40 cm a ocas okolo 12 cm

Žije v jedinci nebo v párech. je velmi moc vzácný protože byla jeho

oblíbená potrava velmi zdecimovaná.Dnes už je malá populace k diky

chovu a vypouštění do volné přírody.Samice mívá asi 5 mláďat.                    

 


 

*Kamzík horský-!Kriticky ohrožený druh!-rapicapra rupicapra*

 Kamzík horský váží okolo 25-50 kg a měří průměrně 1,1m . Rychle

 šplhá po skalách , docela vysoko skáče až do 2 m a do dálky skáče

 až trojnásobek to je 6 m. Jeho rychlost dosahuje 50 km/h .

 Jeho pružné polštářky nad kopyty ho přidržují na nerovném či

 kluzkém povrchu. V létě se živí bylinami a květy , v zimě putují níže a

 živí se mechy a lišejníky.Kamzík horský žije většině ve skupinách

 nebo sám.

 

 

*Přímorožec šavlorohý-!Kriticky ohrožený druh!-Oryx dammah*

 Délka přímorožce šavlorohého je okolo 2 m , jeho ocas je asi 80 cm

 a váží až 210 kg. Žije v pouštích, skalnatých pahorcích. Má velice

 výkonné ledviny potí se až teplota přesáhne 46 C. Živí se několika

 druhy rostlin. Přes den odpočívá ve stínu. Žije ve stěhujících se stádech,

 která tvoří 20 - 40 zvířat. Po 222 - 253 dnech matka opouští stádo ,

 porodí mládě a  pak se vrací zpět. Mláďata pohlavně dospívají ve

 druhém roku života. Díky lovu tohodle druhu byl Přímorožec šavlorohý

 skoro vyhuben.

 

 

*Kuprej-!Kriticky ohrožený druh!-bos sauveli*

  Kuprej dosahuje délky 2,1 metrů , jeho ocas měří asi 1 m a celková hmotnost

 kupreje je 700 - 900 Kg. Kuprej se podobá skotu. Samec bývá černý až

 černohnědý, rohy mají tvar L a po třetím roce života  na koncích rohů se

 odštěpují kostní třísky. Samice bývají světlejší (šedivé). Obě pohlaví mají

 šedobílé nohy a hruď . Kuprej patří mezi nejvzácnější živočichy na zemi.

 Objeven byl až v roce 1937. Je silně ohrožen pytláctvím, ztrátou životního

 prostředí apodobně.

 

 

*Sika-!Kriticky ohrožený druh!-Cervus nippon*

 Měří okolo 1,5 - 2 m a ocásek má až 20 cm. Jeho tělesná hmotnost může

 dosahovat 55 Kg. Můžete se také setkat se sikou východní ale je to to též.

 Tvoří 14 poddruhů , některá ohrožena . V létě bývá často zbaven rudohnědě

 a s bílými skvrnami , v zimě  až skoro černý. Sika se živí bambusem , trávami ,

 větévkami a pupeny.

 

 

*Jelen milu-!Kriticky ohrožený druh!-eleplurus davidianus*

 Jeho délka dosahuje 2,2 m , ocas 66 cm a jeho celková hmotnost činí 150-215 Kg.

 Jelen milu ( jelen pátera davida ) se liší od jiných jelenů dlouhým jakoby koňským

 obličejem , širokými kopyty vidlicovitými parohy a dlouhým ocasem.

 Srst v zimě je tmavošedě plavá, v létě jasně rudohnědá ve středu hřbetu se táhne

 tmavý pruh. V přírodě tento druh vymřel, byl zachráněn chovu v anglii okolo 1900.

 Od 80 let vypouštěn do volné přírody.

 

 

*Prase zakrslé-!Kriticky ohrožený druh!- sus savlanius*

 Už název naznačuje že je to nejmenší druh prasete měří 50 - 71 cm , hmotnost asi

 6,5 - 9,5 Kg .Má malinký ocásek 3 cm dlouhý . Prase zakrslé žije ve skupinách.Jeho

 tělo je posadité, krátké nohy zašpičatělý čenich a hlavu z důvodů pronikaní hustými

 porosty . Má tmavohnědé celkové zbarvení . Horní špičáky slabě vyčnívají. Je zákonem

 chráněný , ale stále ho ohrožují pytláctví a likvidace jeho travního biomu.  

 

 

*Nosorožec sumaterský-!Kriticky ohrožený druh!- Dicerorhinus sumatrensis*

Nosorožec sumaterský dosahuje délky až 2,5-3,2 m jeho hmotnost dosahuje 800 kg.

Nosorožec žije samotářsky. Nosorožec sumaterský je nejmenší ale taky nejchlupatější

nosorožec ze všech.přes den odpočívá (válí se v bahně),v noci se krmi větévkami,listy či

plody. Často se vyskytoval ve vyšších nadmořských výškách, ale nyní mizí kvůlí ničení

jejich domovů.Ohrožuje ho pytláctví kvůli rohům , které mohou dosahovat až 40 cm.

Matka je březí 7 až 8 měsíců a rodí se jediné mládě, to zůstává u matky do doby než

se narodí druhé maládě.

 

*Nosorožec jávský-!Kriticky ohrožený druh!- Rinoceros sondacius*

Nosorožec jávský dosahuje délky až 3-3,5 m jeho hmotnost dosahuje až 1,4 tuny.

Nosorožec žije samotářsky.Je to jeden z nejvzácnějších velkých savců. Jeho tělo pokrývá

šedá tlustá kůže a holá výjimkou učí a konce ocasu.Má jeden jediný roh, který dosahuje

nanejvýš 25 cm a některé samice ho nemají. Je aktivní hlavně v noci,spásající mnoho rostlin.

Nosorožec jávský  byl zdecimován odlesněním nížin.Dnes žijí už jen dvě zbylé populace, které

využívají existenci  mandragorových a bambusových mokřin.Samec je pravděpodobněji

teritoriální, značí své území hromadami trusu. Matka je březí 16 měsíců a po narození

zůstává dva roky i déle s matkou.

 

 

*Nosorožec indický-!Kriticky ohrožený druh!- Rinoceros unicornis*

Nosorožec jávský dosahuje délky až 3-3,5 m jeho hmotnost dosahuje až 2,2 tuny.

Nosorožec žije samotářsky.Nosorožec indický se může nazývat nosorožec pancéřový.

Obě pohlaví mají jeden roh dlouhý asi 60 cm.Samci mají ostré řezáky podobné klům,

z důvodů bujů v říji.Tolerují vetřelce ve svých teroterijích (můžou dosahovat až 8 Km)

Matka je březí 16 měsíců a může zůstat až do narození dalšího mlaďte.Přestože je

nosorožec indický je kriticky ohrožený druh a i přesto je ohrožován pytláctvím k vůli

rohům a jinými tělesnými časti.

 

 

*Tuleň středomořský-!Kriticky ohrožený druh!- Monachus manachus*

Tuleň středomořský dosahuje délky 2,4-2,8 m,s hmotnosti 250-400 kg. Žije samotářským

způsobem. Je rozšířen v středozemním a černém moři a atlantském oceánu.Tělo pokrývá

hladká tmavohnědá srst. Je ho potrava jsou hlavně ryby (např. úhoři , sardinky , chobotnice a

humři ).Na pevnině je méně společenský.Tento mimořádně vzácný druh je vyrušován lidmi a

skrývá se v mořských jeskyních.Ohrožuje ho: borcení jeskyní , znečisťováni , virové infekce ,

a nadměrný lov ryb.

 

Lituji zatím v rekonstrukci více později